Обране

Договір продажу нумізматичної продукції в інтернет-магазині АТ «ТАСКОМБАНК»

1. Загальні умови

1.1. Цей Договір є публічною пропозицією АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» і містить всі істотні умови щодо організації продажу та бронювання нумізматичної продукції дистанційним способом через інтернет-магазин нумізматичної продукції АТ «ТАСКОМБАНК», розміщений у відкритому доступі в мережі Інтернет за посиланням https://coins.tascombank.ua. 

1.2. Умови цього Договору відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України є однаковими для всіх покупців.

1.3. У разі прийняття (акцепту) умов цього Договору фізична особа відповідно до статті 638 Цивільного кодексу України стає Клієнтом інтернет-магазину на умовах, викладених у цьому Договорі.

1.4. Повним і безумовним прийняттям умов цього Договору відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України є факт оформлення Клієнтом замовлення на сайті https://coins.tascombank.ua. шляхом вибору та бронювання замовлення на умовах цього Договору.

1.5. Укладаючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та погоджується з усіма його умовами. 

1.6. Клієнт надає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою виконання Продавцем умов цього Договору та можливості проведення розрахунків за ним. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії цього Договору. Крім того, укладенням цього Договору Клієнт підтверджує те, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) із правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних», та цілями збору персональних даних. Права Клієнта, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомі та зрозумілі.

1.7. Клієнт повідомлений про покладені на Продавця зобов’язання щодо обробки персональних даних для цілей Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

1.8. Клієнт не може вносити зміни до цього Договору.

1.9. Продавець за власною ініціативою може самостійно організовувати та проводити на сайті відповідні інформаційні акції та заходи, спрямовані на забезпечення просування та реалізації нумізматичної продукції, участь у яких можуть брати лише зареєстровані користувачі сайту.

2. Визначення термінів

2.1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають такі значення:

1) Авторизація на сайті – отримання Власником облікового запису або Клієнтом Банку доступу до свого облікового запису з метою використання особистого кабінету інтернет-магазину;

2) Адреса електронної пошти інтернет-магазину – с[email protected]

3) Адреса електронної пошти – адреса електронної скриньки Покупця, зазначена ним під час реєстрації на сайті інтернет-магазину;

4) Банк/Продавець – АТ «ТАСКОМБАНК»;

5) Бронювання – дії Власника облікового запису щодо замовлення нумізматичної продукції, здійснені шляхом вибору відділення Продавця серед вказаних на сайті відділень, що мають доступну до продажу кількість необхідної нумізматичної продукції, з метою її подальшого викупу в касі такого відділення протягом відведеного часу;

6) Відвідувач сайту – фізична особа, яка відвідує сайт та не має на меті розміщення замовлення;

7) Власник облікового запису - фізична особа, яка здійснила реєстрацію на сайті, шляхом заповнення реєстраційної форми, ознайомилася і погодилася з усіма умовами цього Договору і в процесі реєстрації та/або авторизації не було встановлено, що ця фізична особа є Клієнтом АТ «ТАСКОМБАНК»;

8) Договір – Договір продажу нумізматичної продукції в інтернет-магазині АТ «ТАСКОМБАНК»;

9) Електронний каталог – структурована в електронному вигляді інформація про вид, зовнішній вигляд, вартість, технічні характеристики та якість нумізматичної продукції Національного банку України, яка розміщується на сайті;

10) Замовлення – належним чином оформлений в інтернет-магазині запит Покупця на придбання певної кількості обраної нумізматичної продукції, що має унікальний номер;

11) Інтернет-магазин – функціональний сервіс Продавця в мережі Інтернет, створений для автоматичного збору замовлень на нумізматичну продукцію Національного банку України, за допомогою якого Потенційний Покупець отримує всю необхідну йому інформацію про нумізматичну продукцію, оформлює та розміщує її замовлення, здійснює бронювання в режимі реального часу (онлайн), та розміщений у відкритому доступі на сайті;

12) Квитанція – квитанція на реалізовані пам’ятні, інвестиційні монети, сувенірну та супутню продукцію, яка видається Покупцю в касі Продавця та підтверджує отримання та оплату Покупцем його замовлення;

13) Клієнт – це Потенційний покупець, Покупець, Власник облікового запису, Клієнт Банку, в залежності від контексту умов Договору;

14) Каса Продавця – Касовий вузол на відділенні Продавця обраного клієнтом серед доступних для отримання нумізматичної продукції на сайті Продавця, як місце отримання замовлення при здійсненні бронювання;

15) Клієнт Банку – власник облікового запису на сайті, щодо якого в процесі реєстрації та/ або авторизації було встановлено що ця особа є Клієнтом Банку.

16) Кошик – інструмент особистого кабінету у вигляді віртуального кошику, який наповнюється Власником особистого кабінету/Клієнтом Банку у процесі перегляду і відбору нумізматичної продукції, яку він збирається придбати за допомогою інтернет-магазину;

17) Ліміт замовлення нумізматичної продукції – тимчасове обмеження щодо кількості одиниць реалізації певної нумізматичної продукції, протягом певного періоду часу в інтернет-магазині, одному Покупцю, який встановлюється Продавцем для нумізматичної продукції;

18) Невитребуване Бронювання – замовлення, яке було заброньоване Потенційним Покупцем, але не викуплене у касі Продавця протягом відведеного часу. Інформацію про строк дії бронювання щодо замовлення Покупець може бачити в особистому кабінеті на сайті;

19) Нумізматична продукція з дефектом виробника – нумізматична продукція, виготовлена з порушенням або відхиленням від установлених стандартів, технічних умов та не відповідає критеріям категорії якості карбування пам’ятних та інвестиційних монет установленим нормативно-правовим актом Національного банку України про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції;

20) Нумізматична продукція Національного банку України – пам’ятні монети України з дорогоцінних та недорогоцінних металів, інвестиційні монети України, пам’ятні банкноти, сувенірна продукція з недорогоцінних металів [вироби з використанням розмінних і обігових монет або банкнот національної валюти України, вироби в сувенірній упаковці, нерозрізані аркуші банкнот, а також вироби, що не містять монет або банкнот національної валюти та не виконують функцій засобу платежу (медалі, сувенірні монети та банкноти], сувенірна продукція з дорогоцінних металів [вироби з дорогоцінних металів, що не містять монет або банкнот національної валюти та не виконують функцій засобу платежу (сувенірні срібні гривні, сувенірні вироби, які імітують банкноти, медалі)], сувенірні монети та інша продукція Національного банку України; 

21) Обліковий запис – набір відомостей, необхідний для ідентифікації на сайті інтернет-магазину, який містить інформацію необхідну для авторизації (фінансовий номер телефону, пароль, адресу електронної пошти, прізвище, ім’я, по-батькові та інші); 

22) Особистий кабінет – певний набір функцій інтернет-магазину, який відкривається після авторизації та має на меті дозволити Власнику облікового запису переглянути інформацію, а Клієнту Банку здійснити бронювання нумізматичної продукції з метою її подальшого викупу в касі Продавця, а також містить всю необхідну інформацію про актуальні статуси наявних бронювань (замовлень); 

23) Пароль – пароль, відомий лише Клієнту і необхідний для отримання доступу до облікового запису. Створюється Клієнтом під час створення Облікового запису;

24) Покупець – Клієнт Банку або його офіційний представник, який протягом відведеного в особистому кабінеті часу на викуп замовлення, з’явився у зафіксовану умовами замовлення касу Продавця в робочий час, назвав касиру унікальний номер замовлення, зазначений в особистому кабінеті Потенційного покупця та зміг підтвердити його за допомогою паролю, який буде надіслано у повідомленні на фінансовий номер телефону Потенційного покупця, вказаний при реєстрації на сайті, пред’явив документ, згідно вимог Продавця, що посвідчує особу (Додаток 1), після чого пройшов всі необхідні процедури з верифікації згідно законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення і здійснив оплату замовлення;

25) Потенційний Покупець –Клієнт Банку, який здійснив замовлення;

26) Реєстрація на сайті – процес створення облікового запису в інтернет-магазині, який має на меті отримання доступу до особистого кабінету. При реєстрації на сайті, клієнт надає певний набір персональних даних, які вимагає реєстраційна форма та створення персонального паролю для подальшої авторизації;

27) Сайт – інтернет-ресурс АТ «ТАСКОМБАНК», розміщений у відкритому доступі в мережі Інтернет за посиланням https://coins.tascombank.ua, створений Продавцем з метою просування та реалізації нумізматичної продукції Національного банку України;

28) Ціна реалізації нумізматичної продукції – ціна зазначена в інтернет-магазині, відповідно до якої  здійснюється бронювання нумізматичної продукції з метою її подальшої реалізації в касі банку;

29) Фінансовий номер телефону — контактний номер телефону Клієнта АТ «ТАСКОМБАНК», зазначений при створенні Облікового запису, який реєструється в базі даних Продавця та використовується Продавцем для ідентифікації/автентифікації Клієнта та направлення повідомлень про бронювання нумізматичної продукції;

30) Номер телефону – контактний номер телефону, Власника облікового запису, який не є Фінансовим номер телефону, зазначений ним при створенні Облікового запису.
Інші терміни, що вживаються в цьому Договорі, використовуються в значеннях, визначених чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України. 

3. Предмет договору 

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, передати нумізматичну продукцію у власність Покупця на підставі оформленого в інтернет-магазині замовлення, а Покупець зобов’язується прийняти нумізматичну продукцію та оплатити її вартість.

3.2. Цей Договір регулює відносини між Продавцем та  Клієнтом щодо продажу через інтернет-магазин нумізматичної продукції, а саме:

3.2.1. Добровільного вибору Потенційним покупцем нумізматичної продукції в інтернет-магазині.

3.2.2. Самостійного оформлення Потенційним Покупцем замовлення в інтернет-магазині.

3.2.3. Оплати Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині.

3.2.4. Виконання Продавцем замовлення та його передавання у власність Покупцю згідно з умовами цього Договору.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Продавець зобов’язаний:

4.1.1. Належним чином виконувати умови цього Договору.

4.1.2. Виконувати замовлення Потенційного Покупця згідно умов цього Договору.

4.1.3. Розмістити інформацію про внесені зміни до цього Договору (за наявності) на сайті інтернет-магазину та відповідно оновити редакцію цього Договору в мережі Інтернет за посиланням : https://coins.tascombank.ua. 

4.2. Продавець має право:

4.2.1. В односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором, відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі з питань фінансового моніторингу та запровадження санкцій, а також у разі порушення або невиконання Клієнтом умов цього Договору. 

4.2.2. Ураховуючи наявні технічні можливості, без попередження обмежувати право Клієнта на придбання ним в інтернет-магазині нумізматичної продукції, якщо останній не дотримується вимог цього Договору або намагається своїми діями заважати його стабільній та/або безпечній роботі.

4.2.3. Самостійно змінювати та доповнювати цей Договір у будь-який час та коли це необхідно без погодження та завчасного попередження про це Клієнта. Під час придбання Клієнтом нумізматичної продукції застосовуються умови, що діють на момент здійснення ним замовлення в інтернет-магазині. Унесені зміни набирають чинності з дати їх розміщення на сайті. Бронювання здійснені до набрання чинності відповідними змінами, виконуються за умовами, що діяли до їх затвердження та розміщення на сайті.

4.2.4. Встановлювати ліміти на здійснення бронювання певної кількості нумізматичної продукції в інтернет-магазині на одного Покупця протягом певного періоду часу. Встановлений ліміт на замовлення нумізматичної продукції є обов’язковим для Клієнта. 

4.2.5. Встановлювати за допомогою технічних засобів обмеження на здійснення замовлень щодо придбання нумізматичної продукції одного виду. У разі встановлення такого обмеження Клієнт не має змоги повторно замовити вже придбану ним нумізматичну продукцію до зняття такого обмеження Продавцем. Після зняття Продавцем обмежень (ліміту) на замовлення нумізматичної продукції подальша її реалізація здійснюється з урахуванням залишків нумізматичної продукції для інтернет-магазину.

4.2.6. Заблокувати обліковий запис Покупця і тим самим відмовити йому в проведенні операцій в інтернет-магазині в разі вчинення Покупцем будь-яких дій щодо порушення встановлених Продавцем обмежень, зокрема в разі вчинення Покупцем дублювання персональних даних, введення даних, що не відповідають вимогам, зазначеним у цьому Договорі, використання автоматичних програм (ботів) під час здійснення реєстрації або замовлення, а також в інших випадках, передбачених вимогами чинного законодавства.

4.2.7. Перенести строк виконання замовлення, якщо воно не може бути виконане в повному обсязі або частково з технологічних та/або інших причин.
Строк виконання таких замовлень продовжується на строк, пов’язаний із необхідністю усунення виявлених причин, якщо строк усунення виявлених причин перевищує загальні строки. Якщо усунути причини неможливо, то Продавець має право анулювати таке замовлення з подальшим повідомленням про це Покупця засобами електронної пошти. 

4.2.8. Обмежити користування Клієнтом послугами інтернет-магазину у випадках, передбачених вимогами Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

4.2.9. Відмовити у продажі замовлення в касі Продавця, якщо особа, яка звернулась для викупу замовлення не пройшла усі необхідні процедури згідно із вимогами законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4.2.10. Витребувати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення заходів належної перевірки (у випадках, передбачених вимогами законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України) та виконання Продавцем інших вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

4.2.11. Інші права Продавця визначаються відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Покупець зобов’язаний:

4.3.1. Ознайомитися з умовами цього Договору на сайті Продавця та виконувати їх належним чином.

4.3.2. Ознайомитися з інформацією про нумізматичну продукцію, розміщену на сайті Продавця.

4.3.3. Під час отримання нумізматичної продукції переконатися в цілісності і комплектності нумізматичної продукції шляхом огляду вмісту упаковки.

4.3.4. Покупець (представник Покупця) зобов’язаний, на вимогу Продавця, надати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) Продавцю для здійснення заходів належної перевірки (у випадках, передбачених вимогами законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України), а також для виконання Продавцем інших вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

4.4. Покупець має право:

4.4.1. Оформити замовлення на сайті Продавця.

4.4.2. Вимагати від Продавця належного виконання умов цього Договору.

5. Ціна Договору, бронювання і порядок оплати

5.1. Ціна Договору дорівнює сумі замовлення, здійсненого Потенційним Покупцем. Сума замовлення залежить від вартості нумізматичної продукції на день його оформлення, її кількості та номенклатури.

5.2. Вартість кожної одиниці нумізматичної продукції, що розміщується на сайті, визначається Продавцем окремо та зазначається в національній валюті України – гривні.

5.3. Вартість та умови отримання нумізматичної продукції Покупцем визначаються відповідно до умов і тарифів Продавця.

5.4. Оплату нумізматичної продукції, замовленої в інтернет-магазині, Покупець здійснює у касі Продавця, за адресою зазначеною у підтвердженні бронювання.

5.5. Замовлення вважається оплаченим із моменту отримання грошових коштів Продавцем.

5.6. Факт бронювання нумізматичної продукції на сайті Продавця свідчить про згоду Клієнта з умовами цього Договору. Нумізматична продукція залишається власністю Продавця до моменту повної оплати Покупцем її вартості.

5.7. Наміром Власника Облікового запису здійснити замовлення є факт додавання певних видів нумізматичної продукції до Кошику на сайті, а безпосередньо початком процедури замовлення є обрання серед позицій в Кошику необхідної продукції та її кількості і перехід до процедури оформлення замовлення. До моменту початку процесу оформлення замовлення, вся продукція в кошику є доступною до замовлення іншим Власникам Облікових записів і може бути заброньована ними. Якщо одну й ту саму нумізматичну продукцію намагаються забронювати одночасно кілька Власників Облікових записів, забронювати її зможе той, хто першим розпочне оформлення бронювання.

5.8. При оформленні бронювання обрана продукція буде заброньована за Клієнтом після натискання кнопки «ПІДТВЕРДИТИ ЗАМОВЛЕННЯ». Якщо одну й ту саму кількість продукції одночасно спробують забронювати кілька Клієнтів її розподіл відбудеться в порядку черги. Підтвердженням бронювання є факт появи відповідного замовлення в особистому кабінеті Потенційного Покупця та отримання ним  на свою електронну адресу, зазначену під час реєстрації, повідомлення з унікальним номером.

5.9. Здійснити замовлення нумізматичної продукції на сайті може виключно особа яка є Клієнтом Банку. Особа, яка не є Клієнтом Банку може лише створити обліковий запис на сайті. За бажання придбати нумізматичну продукцію, особа, яка не є Клієнтом Банку, може звертатись безпосередньо в касу Банку без використання послуги попереднього бронювання на сайті.

5.10. Потенційний покупець до моменту викупу продукції в касі Банку може скасувати своє замовлення на будь-якому з етапів його оформлення.

5.11. Вартість нумізматичної продукції, зазначеної в інтернет-магазині, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку без будь-яких попереджень про таку зміну. Водночас вартість уже замовленої та заброньованої Потенційним Покупцем нумізматичної продукції зміні не підлягає.

5.12. Продавець залишає за собою право анулювати здійснені Потенційним Покупцем замовлення в разі виявлення невідповідності в бронюванні замовлення (помилка Покупця та/або Продавця, технічний збій).

6. Умови отримання нумізматичної продукції

6.1. Отримання нумізматичної продукції здійснюється у касі Продавця, за адресою зазначеною у підтверджені замовлення протягом відведеного Продавцем часу.

6.2. Одержувачем нумізматичної продукції заброньованої в інтернет-магазині, є Покупець особисто або належним чином уповноважена Покупцем третя особа.

6.3. Отримання Покупцем замовлення в касі Продавця здійснюється на підставі номера замовлення та паролю, що буде надіслано повідомленням на фінансовий номер Покупця, вказаний при реєстрації в інтернет-магазині. При отриманні замовлення Покупець повинен пред’явити відповідальному співробітнику Продавця документ згідно вимог Продавця, що посвідчує особу (Додаток 1).

6.4. У випадку не витребування замовлення в касі Продавця протягом відведеного часу з моменту його бронювання Потенційним Покупцем, бронювання анулюється та нумізматична продукція підлягає подальшій реалізації. 

6.5. Цей Договір уважається виконаним Продавцем: 

6.5.1.У момент оплати замовлення та його отримання Покупцем в касі Продавця за адресою зазначеною в замовленні.

6.5.2. Якщо протягом строку відведеного Продавцем Потенційному покупцеві на викуп замовлення в касі Продавця дане замовлення не було оплачене та отримано.

7. Умови та порядок повернення нумізматичної продукції

7.1. Нумізматична продукція поверненню та обміну не підлягає.

7.2. У момент отримання нумізматичної продукції, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та пересвідчитися в належному зовнішньому стані нумізматичної продукції (відсутності виробничих дефектів, механічних пошкоджень, плям, подряпин) та повноті її комплектності.

7.3. У разі виявлення Покупцем недоліків при огляді нумізматичної продукції, Покупець має право відмовитись від її викупу. 

7.4. Покупець погоджується, що в разі недотримання ним умов зазначених у п.7.2. та 7.3. цього Договору, нумізматична продукція вважається такою, що є в належному стані, без будь-яких механічних пошкоджень, дефекту виробника та відповідає необхідній комплектації. 

7.5. Претензія щодо якості нумізматичної продукції вважається необґрунтованою, якщо нумізматична продукція має ознаки фізичного впливу/пошкодження, що виникли внаслідок неправильного поводження з нею з боку Покупця або його намаганням почистити її чи самостійно усунути виявлені дефекти.

8. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів

8.1. Продавець та Покупець несуть відповідальність за невиконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок використання нумізматичної продукції, придбаної через інтернет-магазин.

8.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання замовлень і своїх зобов’язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації про себе.

8.4. Продавець не несе відповідальності та не може виступати як відповідач у суді, не відшкодовує збитків, що виникли у Покупця через дію чи бездіяльність третіх осіб.

8.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком таких обставин непереборної сили, як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов’язань, негайно повідомляє про це іншу сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими органами.

8.6. Усі суперечки за цим Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, спори вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9. Строк дії Договору

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту бронювання замовлення Покупцем та діє до повного виконання Продавцем та Покупцем усіх умов цього Договору.

10. Конфіденційність та захист персональних даних

10.1. Надаючи свої персональні дані на сайті інтернет-магазину під час реєстрації або оформлення замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі передавання) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», яка діє протягом усього строку дії цього Договору до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

10.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам – третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, у тому числі для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

10.3. Покупець несе відповідальність за актуальність своїх персональних даних, наданих Продавцеві. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань за Договором у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

10.4. Продавець має право надсилати інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення, на електронну адресу та мобільний номер телефону Покупця за його згоди. Наданням згоди вважається погодження Клієнтом з умовами цієї публічної пропозиції. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення і етапи його оброблення, надсилаються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.

10.5. Продавець з метою оптимізації дизайну і функціональності сайту може використовувати різні технології для збору і зберігання інформації, файлів cookies та анонімних ідентифікаторів під час відвідування відвідувачем сайту або здійснення Покупцем замовлення.

11. Інші умови

11.1. Цей Договір укладений на території України та діє в межах законодавства України.

11.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього Договору не призводить до недійсності Договору в цілому.

11.3. У разі виникнення претензій, Покупець повинен звернутися до представника Продавця за адресою електронної пошти  інтернет-магазину: с[email protected]  або за формою зворотного звернення на сайті.

11.4. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, які охороняються згідно із законодавством України, уключаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

11.5. Відвідувачі та Покупці не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті, а саме: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажі, створювати похідні роботи тощо.

11.6. Продавець гарантує, що нумізматична продукція, не передана в заставу, не є предметом спору, у тому числі судового, не перебуває під арештом і на неї не поширюються права третіх осіб.

11.7. Клієнт, фактом здійснення бронювання підтверджує, що він ознайомився та приймає умови цього Договору та розміщену Продавцем на сайті інформацією, у тому числі про:

1) повне найменування, місцезнаходження, режим роботи, адресу електронної пошти Продавця;

2) основні характеристики та властивості обраного Покупцем замовлення;

3) вартість обраного Покупцем замовлення, уключаючи всі податки і збори;

4) способи, порядок і умови оплати та отримання обраного Покупцем замовлення;

5) гарантійні зобов’язання Продавця;

6) порядок прийняття претензій;

7) строк для прийняття публічної пропозиції на укладення цього Договору;

8) порядок розірвання цього Договору;

9) інші умови, відповідно до яких нумізматична продукція пропонується до продажу.

11.8. Клієнт фактом здійснення бронювання підтверджує безумовне і повне прийняттям ним усіх умов цього Договору без винятків, підтверджує факт належного укладення цього Договору та виникнення відповідних договірних правовідносин між Покупцем і Продавцем.

11.9. Офіційне опублікування Публічної пропозиції з метою ознайомлення Покупця з її змістом здійснюється Продавцем шляхом розміщення її тексту на сайті Продавця та/або в приміщеннях Продавця в доступному для Покупця місці. Керуючись положеннями ст. ст. 6, 207, 627 Цивільного кодексу України, сторони домовились, що підписання зі сторони Продавця уповноваженими особами цього Договору, може відбуватись з використанням факсимільного відтворення печатки Продавця та аналогів власноручного підпису уповноважених осіб Продавця за допомогою засобів механічного копіювання, електронного підпису. При цьому Сторони погоджують наступні зразки аналогів власноручних підписів уповноважених осіб Продавця та зразок печатки Продавця:

Голова Правління
АТ «ТАСКОМБАНК» В.В. Дубєй

12. Реквізити Продавця

Продавець: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
Ідентифікаційний код: 09806443
Кореспондентський рахунок: № UA603000010000032005117701026 в Національному банку України
Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, буд.30.
Голова Правління АТ «ТАСКОМБАНК» В.В. Дубєй

 

Додаток 1

до Договору продажу нумізматичної продукції
в інтернет- магазині «АТ ТАСКОМБАНК»

 

Перелік документів, що посвідчують особу:

1) паспорт громадянина України;

2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

3) паспорт громадянина іншої держави для виїзду за кордон;

4) дипломатичний паспорт України;

5) службовий паспорт України;

6) посвідчення особи моряка;

7) посвідчення члена екіпажу;

8) посвідчення особи на повернення в Україну;

9) тимчасове посвідчення громадянина України;

10) посвідчення водія;

11) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

12) посвідка на постійне проживання;

13) посвідка на тимчасове проживання;

14) картка мігранта;

15) посвідчення біженця;

16) проїзний документ біженця;

17) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

18) проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.